Hopp til innhold

Ola Frosts veg 1–4 på Tempe

Hei, du som bor hos oss! Kanskje lurer du på noe som angår leiligheten eller leieavtalen din? Og hvordan var egentlig rutinene om brannalarmen går? Nå har vi gjort det lett å få svar.

Under finner du informasjon om det aller, aller meste. Bli kjent med rutiner for å ta godt vare på leiligheten din og få svar på praktiske ting i hverdagen, som søppelhåndtering. Tusen takk for at du oppdaterer deg! Sånn bidrar du til at det blir godt å bo her for deg selv og alle andre!

Praktisk info for deg som leier i Ola Frost veg 1-4

For leietaker

Her ønsker vi å gi praktisk informasjon om våre utleieboliger som ligger på Tempe (Ola Frosts veg 1 – 4). I menyen kan du navigere deg frem til det du leter etter.

Min Side kan du se status på dine fakturaer, endre personopplysninger mm. Ta kontakt med oss på eiendom@frost.no for å få tilsendt brukernavn og passord for innlogging.

Akutte hendelser

 

Her ønsker vi å klargjøre rutiner for når dere skal ta kontakt med oss i Frost Eiendom og når dere skal ringe Belfor for hjelp:

Når ringer du Frost Eiendom tlf. 73 96 97 00?

 • Ved akutte hendelser mandag – fredag mellom kl. 08.00 og 16.00
 • Henvendelser til våre vaktmestre skal gå via sentralbord eller eiendomsforvalter
 • Hvis du ikke trenger umiddelbar respons setter vi stor pris på at du kontakter oss via e-post, eiendom@frost.no. Hvert inngangsparti har også en egen postkasse hvor du kan poste henvendelser til oss


Når ringer du Belfor tlf. 03360?

 • Ved akutte hendelser (knust rute, vannlekkasje, tett sluk etc) etter kontortid hos Frost Eiendom
 • Innlåsing ved tap av nøkler.

NB! Vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer påløpte kostnader i ettertid hvis hendelsen eller skaden er din egen eller husstandens feil.

Nødetatene:

 • Ambulanse 113
 • Politi 112
 • Brann 110
Assistanse innlåsing

Dersom du har mistet eller forlagt nøkler og trenger hjelp til innlåsning så kan Belfor (SSG) være behjelpelig med dette.

Ta direkte kontakt med Belfor på tlf. 03360.

Leietaker betaler kr 950,- for innlåsing på hverdager mellom kl. 07.00 og 20.00, og kr 1285,- utenfor disse tidspunktene. Dette beløpet viderefaktureres fra oss etter at vi har mottatt faktura fra Belfor.

Brann og sikkerhet

Frost Eiendom AS setter brannsikkerhet høyt og det er derfor installert heldekkende brannvarslingsanlegg i Ola Frosts veg 1, 2, 3 og 4. Det betyr at dersom det blir brann i en leilighet, så vil alle leiligheter i hele bygget varsles, og alarmen gå direkte til brannvesenet.

Dersom det er en feilaktig utløst alarm, så har man mulighet til å avstille alarmen med avstillingspanelet på hver etasje. Dette må gjøres innen 4 minutter for å unngå at hele bygget varsles.

Ola Frosts veg 1

Husbrannslanger under kjøkkenbenk i hver leilighet. Trekk ut slangen og åpne kran ved behov for slukking. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes i hver leilighet i første etasje og ved start og slutt av svalgang i 2 – 4 etg. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 1.

 

Ola Frosts veg 2A

har brannslanger i hovedtrapp. I tillegg finnes det 2 stk skumapparater i hver korridor. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes i korridoren ved hovedtrapp. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

Her kan du lese brannistruks for Ola Frosts veg 2A.

 

Ola Frosts veg 2B, C, D og E

har skumapparater i hver leilighet. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes ved hoveddør i 1. etg. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 2B, C, D og E.

 

Ola Frosts veg 3

har brannslanger ved heis i hver etasje. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes ved bøttekott i hver korridor. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 3.

 

Ola Frosts veg 4

har brannslanger i hovedtrapp. I tillegg finnes det 2 stk skumapparater i hver korridor. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes i korridoren ved hovedtrapp. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 4.

Husordensregler
Leieavtale
Oppsigelse

Informasjon vedrørende oppsigelse og avslutning av leieforhold

Alle våre leieforhold ved leie av bolig på Tempe kan sies opp med 3 måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelsen utløper den siste i måneden kl. 12.00.

Oppsigelse av leieforhold må gjøres skriftlig, enten pr e-post eller via Min Side.

Vi henviser til pkt. 12 i leieavtalen hvor det beskrives nærmere hvordan leieobjektet skal tilbakeleveres.

Eiendomsforvalter tar kontakt med deg for å avtale en befaring i leiligheten  slik at det tidlig i prosessen kan kartlegges hva som må gjøres og hvem som har ansvar for hva.

Utbetaling av depositum skjer etter at overleveringen er godkjent, vi har mottatt ny adresse og evt kontonummer hvor depositumet skal overføres til, samt vi har mottatt faktura for evt utført arbeid som skal trekkes fra depositum.

Kontaktinfo:

Oppsigelse kan sendes til eiendom@frost.no

Eiendomsforvalter Ola Frosts veg 1,2 og 5: Gunn Utnes, gunn@frost.no
Eiendomsforvalter Ola Frosts veg 3 og 4: Øystein Kvam, oystein@frost.no

Her finner du sjekkliste for rydding og rengjøring ved utflytting i Ola Frosts veg 1, 2, 3 og 4.

Parkering

Informasjon om parkering på Tempe (Ola Frosts veg 1 – 4):

På vårt boligområde på Tempe er all parkering avgiftsbelagt.

Vi ser oss nødt til å videreføre ordningen med avgiftsbelagt parkering for å kunne opprettholde et godt tilbud til leietakere og gjester. Å fjerne avgiften vil medføre at bedrifter og privatpersoner i området fritt kan benytte våre p-områder, noe som forringer tilbudet til leietakerne våre. Vi ber om forståelse for dette.

For korttidsparkering og besøkende benyttes betalingsautomat som befinner seg ved Ola Frosts veg 2, eller man kan betale via appen SmartPark. Inntil videre er det også muligheter til å benytte parkeringsplassen i Valøyvegen 9. Dersom avgift ikke er betalt eller bilen ikke står parkert på oppmerket område, kan det ilegges kontrollavgift. For informasjon om privatrettslige regler vedrørende parkering, se skilt ved innkjøring.

Klage på kontrollavgift

Vi har inngått avtale med Trondheim Parkering for håndheving av parkeringsreglementet. Ved klage på kontrollavgift, ta direkte kontakt med Trondheim Parkering via deres nettsider trondheimparkering.no/klage/.

For de som ønsker langtidsparkering har vi to muligheter:

Utendørs parkering

Ta kontakt med oss via tlf. 73 96 97 00 eller mail til eiendom@frost.no. Vi kontakter Trondheim Parkering og de registrerer ditt mobilnummer. Last ned SmartPark-appen. Du vil motta et pushvarsel når avtalen er klar. Når du trykker på pushvarslet åpnes appen og du kommer til siden hvor du skal legge inn registreringsnummeret på bilen din. Når det er gjort må du trykke på bekreft-knappen nederst. Etter at bilen er registrert blir avtalen liggende som en aktiv avtale på forsiden i appen, og det er klart for å parkere på plasser merket for parkering. Du kan når som helst endre registreringsnummeret i appen hvis du bytter bil.

Pr. 01.01.2024 koster dette kr. 550,- pr. mnd. Ingen mva på utendørs parkering.

NB! Når den nye garasjen er ferdig 01.09.24 blir det ingen langtidsparkering ute, kun gjesteparkering.

Innendørs parkering

Det er også mulig å leie parkering i vårt innendørs parkeringsanlegg. Dette anlegget har totalt 133 plasser, hvorav 9 er carportplasser. Her vil du disponere din egen plass med tilgang direkte fra kjelleren. Ta kontakt med oss via tlf. 73 96 97 00 eller mail til eiendom@frost.no ved interesse.

Per 01.01.24 koster det kr. 1.100,- pr. mnd. inkl. mva. for garasjeplass, og kr. 770,- pr. mnd. inkl. mva. for carportplass. Parkeringsleie betales månedlig på egen faktura utstedt av Frost Parkering AS.

Leieavtale innendørs parkering.

El-bil lading

Vi har inngått et samarbeid med Aneo Mobility AS og kan nå tilby elbil-ladning på alle parkeringsplasser i p-kjelleren. Dersom du ønsker å bestille ladning så ta kontakt med Aneo på aneo.com/tjenester/mobility/. Legg inn Frost Parkering og velg p-kjeller. Her finner du også informasjon om de ulike abonnementene du kan velge mellom. Du betaler da for parkeringsplassen til oss, og for leie av lader og strøm til Aneo Mobility. Montering av laderen koster ingenting, du betaler kun for abonnementet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om løsningen eller dersom du ikke leier parkeringsplass i p-kjelleren fra før.

Kontaktperson for parkering på Tempe:

Hege Sundet, tlf. 73 96 97 00 eller epost: eiendom@frost.no

Oppsigelse av parkering

Dersom du ønsker å si opp din innendørsparkering, ber vi om at dette gjøres skriftlig til eiendom@frost.no. Vi gjør oppmerksom på at det er 3. mnd. oppsigelsestid gjeldende fra den 1. i mnd.

Dersom du ønsker å si opp din utendørs parkering, gjøres dette ved å sende en epost til post@trondheimparkering.no . Det er 1 mnd. oppsigelse på avtalen.

Strømavregning

Avregning av strømforbruket skjer 2 ganger pr år (juni og desember). Differansen mellom innbetalt a-kontobeløp og faktisk forbruk vil enten faktureres eller krediteres etter den halvårlige avregningen.

Årsforbruket kan variere fra år til år avhengig av bruksmønster, vær, temperatur og de til enhver tid gjeldende strømpriser.

Hver boenhet får sin prosentandel av det totale arealet på bygget, og avregnes etter denne prosenten.

Dere har stor mulighet til å påvirke eget forbruk, og vi oppfordrer alle til å bli enda mer bevisste på energiøkonomiserende tiltak.

Her kan du lese energiavtalen for Ola Frosts veg 1 – 4.

Vi anbefaler alle leietakere å gjøre enkle tiltak som kan redusere strømforbruket. Ved å skru av lys i rom du ikke er i, bruke kortere tid i dusjen, senke temperaturen på badet, skru ned radiator når du drar på ferie, bruke LED- pærer, slå av spillkonsoller og trekke ut støpslet til mobilladeren, er det penger å spare.

TV og internett

I Ola Frosts veg 1 – 4 leveres TV og bredbåndstjenester av Telia. Informasjonsbrev fra Telia finner du her.

Hvordan får jeg tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien?

For å få tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien tar du kontakt med Telia for å få utlevert utstyret du trenger. Utstyret er personlig så lenge du er kunde, og skal returneres til Telia om du skulle flytte til en annen adresse.

Hvordan får jeg utlevert utstyret?

Utstyret får du hentet i Telia-butikkene (Trondheim Torg og City Syd). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret. Husk å ta med gyldig legitimasjon og bekreftelse på boforholdet.

Er utstyret vanskelig å koble opp?

Utstyret du trenger vil komme med en god bruksanvisning og en enkel installasjonsveiledning på norsk. Om du har behov for oppkoblingshjelp, så kan dette bestilles som en tilleggstjeneste hos Telia. Henter du utstyret personlig, kan du samtidig be om tips/råd om bruk og oppkobling av utstyret.

Hva om jeg ønsker å bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenester kan til enhver tid bestilles ved å ta kontakt med Telia. Tjenestene vil aktiveres umiddelbart ved bestilling.

Priser for oppgradering av internettnetthastighet pr 1.12.2023

For beboere med Tv og bredbånd:

100/15 Mbps kr. 209,-
250/20 Mbps kr. 259,-
500/20 Mbps kr. 369,-
750/25 Mbps kr. 429,-
1250/50 Mbps kr. 679,-

For beboere med kun bredbånd:

1250/50 Mbps kr. 479,-

Hvordan får jeg returnert utstyret til Telia om jeg skulle flytte?

Det enkleste er å ta med utstyret til Telia-butikkene (Trondheim Torg og City Syd). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret. Modem og TV-boks skal tilbakeleveres ved flytting. Alternativt kan du også returnere utstyret pr post, ta i såfall kontakt med Telia for hvordan du gjør dette.

Dersom du har problemer med TV/internett eller ønsker å bestille tilleggstjenester, ta kontakt med Telia på tlf. 92 40 50 50 eller www.telia.no/kundeservice/kontakt-oss/

Vedlikeholdsinformasjon

Når man leier bolig hos oss har man ansvar for vedlikehold av leiligheten i hele leieforholdet. Se pkt. 10, avsnitt 3, i leieavtalen for leiers plikter.

Her ønsker vi å spesifisere litt nærmere av hva vi krever som et minimum for rensing av sluk/vannlås og filter i kjøkkenvifte:

Bad:
Rensing av sluk ved behov, minimum 2 ganger pr år.

Vannlås på servant samt vaskemaskinkran gjøres rent ved behov, minimum 1 gang pr. år.

Dusjhode vaskes minimum 1 gang pr. år.

Avtrekk bad: Skru av deksel på avtrekk som er montert på vegg eller i tak. Rens ut for hånd alt av smuss som har lagt seg i kanalen. Bruk rent vann og tørk med papir etterpå. Blir avtrekket på badet tett vil dette påvirke effekten både på badet og på kjøkkenviften. Utføres ved behov, minimum 1 gang pr. år.

Kjøkken:
Vannlås på kjøkkenservant gjøres rent ved behov, minimum 1 gang pr år. Flytende fett må ikke tømmes i vasken, men oppbevares i egnet beholder (feks tom melkekartong) og kastes i restavfall.

Kjøkkenvifte: Ta av filter og legg det i varmt vann. Bruk gjerne salmiakk eller lignende i vannet. Skyll med kaldt vann og gjenta prosessen til filteret er helt rent. Når filteret er tatt av må man samtidig vaske der hvor det man kommer til oppi kjøkkenviften før filteret settes på plass igjen. Utføres ved behov, minimum 2 ganger pr. år.

I Ola Frosts veg 4 er det kullfilter som kan rengjøres, men må byttes ved behov. Ta kontakt med oss for bestilling av nytt filter.

NB! Påse at ting blir ordentlig skrudd til igjen etter rengjøring. Dette gjelder pakninger, muttere, slangeklemmer, avløpsrør etc. Følg nøye med de første dagene om det er noen lekkasje i kjøkkenskap/baderomsskap.

Leiegaranti

Leiegaranti – et smart alternativ til depositum

Frost Eiendom samarbeider med Söderberg & Partners om leiegaranti. Leiegaranti er en smart måte å stille sikkerhet på, hvis du ikke ønsker å låse tusenvis av kroner i årevis på en depositumskonto. Med en leiegaranti betaler du et mindre beløp til en garantist, som stiller sikkerhet for deg overfor utleier.

Prisen for leiegaranti er 12 % av et halvt års (6 mnd) husleie.

Fordeler med leiegaranti:

 • Du slipper å binde et større beløp i årevis – du har pengene tilgjengelig
 • Du unngår å låne penger for å betale depositum
 • Enkelt å opprette – det er bare å si fra, så ordner Frost Eiendom resten


Viktig å være klar over med leiegaranti:

Leiegarantien er ingen forsikring, men en betaling for at noen andre stiller sikkerhet for deg. Du får ikke tilbake pengene etter at utleieforholdet er over og leiegarantien gjelder for tre år av gangen. Dersom det inntreffer hendelser som normalt ville blitt betalt fra depositumet, må du fortsatt betale dette til den som stiller leiegarantien. Det blir gjennomført en kredittsjekk.

Les mer om vår leiegaranti her:  Info om leiegaranti fra Söderberg&Partners.pdf

Ledige leiligheter Kontakt oss