Hopp til innhold

Åpenhetsloven

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er områder vi følger opp i vårt eget selskap og hos våre samarbeidspartnere. Åpenhetsloven gir oss gode føringer for hvordan vi jobber med dette.

Alle som ønsker, skal få vite hvilke aktsomhetsvurderinger som er gjort i vårt selskap og hvordan negative konsekvenser ved vår virksomhet håndteres.

Loven som trådte i kraft 1. juli 2022 stiller krav om offentliggjøring av aktsomhetsvurderinger senest 30. juni 2023. Gjennom perioden 1. juli 2022 til 30. juni 2023 har vi gjort en aktsomhetsvurdering i vår organisasjon. 

Har du spørsmål knyttet til vår etterlevelse av åpenhetsloven kan du ta kontakt via følgende mailadresse: aapenhetsloven@frost.no

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her:

Les om våre retningslinjer for menneskerettigheter

Etiske retningslinjer