Hopp til innhold

Ola Frosts veg 1-4

Ola Frosts veg ligger ca. to km sør for sentrum, på Tempe, og består av fire eiendommer med til sammen 501 leieleiligheter. Her finnes boliger for alle, uansett fase i livet. Enslige, par, med og uten barn, unge og eldre gjør dette til et mangfoldig og rikt nabolag. Eiendommene har et stort, koselig, felles uteområde med benker og vakker beplantning. Dagligvare, apotek, frisør og gode bussforbindelser til sentrum sørger for at du lever nære mye av det som er viktig i hverdagen. St.Olavs Hospital, NTNU og Lerkendal Stadion ligger også i gangavstand.

Les vår velkomstbrosjyre.

Praktisk info for deg som leier i Ola Frost veg 1-4

For leietaker

Her ønsker vi å gi praktisk informasjon om våre utleieboliger som ligger på Tempe (Ola Frosts veg 1 – 4). I menyen kan du navigere deg frem til det du leter etter.

Du kan også logge inn på Min Side for å se status på dine fakturaer, endre personopplysninger mm. Ta kontakt med oss på eiendom@frost.no for å få tilsendt brukernavn og passord til Min side.

Akutte hendelser

Vi har en beredskapsavtale med SSG Norge AS, som innebærer at dere når som helst på døgnet kan ta kontakt med SSG på vakttelefon 03360. Dette gjelder for akutte hendelser som ikke kan vente til påfølgende arbeidsdag.

SSG Norge er en ekstern profesjonell aktør innen eiendomsdrift, vedlikehold og beredskap. For mer informasjon om SSG, gå inn på ssgnorge.no.

Her ønsker vi å klargjøre rutiner for når dere skal ta kontakt med oss i Frost Eiendom og når dere skal ringe SSG for hjelp:

 

Når ringer du Frost Eiendom: Tlf. 73 96 97 00

 • Ved akutte hendelser mandag – fredag mellom kl. 08.00 og 16.00
 • Ved kontraktsmessige forhold som husleie eller lignende
 • Hvis du oppdager ting som bør repareres på fellesarealene
 • Hvis det gjelder andre områder huseier har ansvaret for
 • Henvendelser til våre vaktmestre skal gå via sentralbord eller eiendomsforvalter
 • Hvis du ikke trenger umiddelbar respons setter vi stor pris på at du kontakter oss via e-post. Hver inngangsparti har også en egen postkasse hvor du kan poste henvendelser til oss

 

Når ringer du SSG: Tlf. 03360

 • Ved akutte hendelser (knust rute, vannlekkasje, tett sluk etc) etter kontortid hos Frost Eiendom
 • Innlåsing ved tap av nøkler. Leietaker betaler kr. 938,- for innlåsing på hverdager mellom kl. 07.00 og 20.00, og kr. 1250,- utenfor disse tidspunkt.

 

Nødetatene:

 • Ambulanse 110
 • Politi 112
 • Brann 113

 

NB Vi gjør oppmerksom på at vi fakturerer påløpte kostnader i ettertid hvis hendelsen eller skaden er din egen etter husstandens feil

Assistanse innlåsing

Tempe:

Dersom du har mistet eller forlagt nøkler og trenger hjelp til innlåsning så kan SSG være behjelpelig med dette.

Ta direkte kontakt med SSG på tlf. 03360.

Leietaker betaler kr 938,- for innlåsing på hverdager mellom kl. 07.00 og 20.00, og kr 1250,- utenfor disse tidspunktene. Dette beløpet viderefaktureres fra oss etter at vi har mottatt faktura fra SSG.

Brann og sikkerhet

Frost Eiendom AS setter brannsikkerhet høyt og det er derfor installert heldekkende brannvarslingsanlegg i Ola Frosts veg 2, 3 og 4. Det betyr at dersom det blir brann i en leilighet, så vil alle leiligheter i hele bygget varsles, og alarmen gå direkte til brannvesenet.

Dersom det er en feilaktig utløst alarm, så har man mulighet til å avstille alarmen med avstillingspanelet på hver etasje. Dette må gjøres innen 4 minutter for å unngå at hele bygget varsles.

 

Ola Frosts veg 1 har husbrannslanger under kjøkkenbenk i hver leilighet. Trekk ut slangen og åpne kran ved behov for slukking. Røykvarsler finnes i hver leilighet. Denne går på batteri som bør skiftes 1. desember hvert år.

 

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 1.

 

Ola Frosts veg 2A har brannslanger i hovedtrapp. I tillegg finnes det 2 stk skumapparater i hver korridor. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes i korridoren ved hovedtrapp. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

 

Her kan du lese brannistruks for Ola Frosts veg 2A.

 

Ola Frosts veg 2B, C, D og E har skumapparater i hver leilighet. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes ved hoveddør i 1. etg. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

 

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 2B, C, D og E.

 

Ola Frosts veg 3 har brannslanger ved heis i hver etasje. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes ved bøttekott i hver korridor. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

 

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 3.

 

Ola Frosts veg 4 har brannslanger i hovedtrapp. I tillegg finnes det 2 stk skumapparater i hver korridor. Heldekkende brannvarslingsanlegg som er koblet til strømnettet. Det skal derfor ikke skiftes batteri i disse. En eventuell feilalarm kan avstilles med avstillingspanelet som finnes i korridoren ved hovedtrapp. Dette må gjøres innen 4 minutter etter at alarm er utløst, hvis ikke så går alarmen på hele bygget.

 

Her kan du lese branninstruks for Ola Frosts veg 4.

Husordensregler
Leieavtale
Oppsigelse

Informasjon vedrørende oppsigelse og avslutning av leieforhold

Alle våre leieforhold ved leie av bolig på Tempe kan sies opp med 3 måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelsen utløper den siste i måneden kl. 12.00. (Gjelder ikke for de som har inngått leieavtale ved Voll Studentby).

Oppsigelse av leieforhold må gjøres skriftlig, enten pr brev eller pr e-post.

Etter at vi har mottatt oppsigelsen, sender vi ut en skriftlig bekreftelse om at denne er mottatt. I denne bekreftelsen står det blant annet litt mer om plikter ved tilbakelevering av leiligheten. Vi henviser for øvrig til pkt. 12 i leieavtalen som beskriver nærmere hvordan leieobjektet skal tilbakeleveres.

Eiendomsforvalter skal kontaktes for en gjennomgang av leiligheten før evt oppussing, slik at det tidlig i prosessen kan kartlegges hva som må gjøres og hvem som har ansvar for hva.

Når dato for utflytting nærmer seg, må eiendomsforvalter kontaktes for avtale om befaring. En slik befaring er obligatorisk, og depositum vil ikke bli tilbakebetalt før denne er gjennomført. Befaring kan avtales på hverdager mellom kl. 8.00 – 16.00.

Utbetaling av depositum skjer etter at overleveringen er godkjent, vi har mottat ny adresse og evt kontonummer hvor pengene skal overføres til, samt vi har mottatt faktura for evt utført arbeid som skal trekkes fra depositum.

Alle originale nøkler som ble utlevert ved innflytting eller som er etterbestilt, skal innleveres ved utflytting. Dersom det er originale nøkler på avveie, vil det blir foretatt sylinderskift. Leietaker vil bli belastet kostnadene for dette.

 

Kontaktinfo:

Oppsigelse kan sendes til eiendom@frost.no

Eiendomsforvalter Frostgården, Ola Frosts veg 1 og 2: Gunn Utnes, gunn@frost.no

Eiendomsforvalter Ola Frosts veg 3 og 4: Øystein Kvam, oystein@frost.no

Her finner du sjekkliste for rydding og rengjøring ved utflytting i Ola Frosts veg 1.

Her finner du sjekkliste for rydding og rengjøring ved utflytting i Ola Frosts veg 2, 3 og 4.

Parkering

Informasjon om parkering på Tempe ( Ola Frosts veg 1 – 4):

På vårt boligområde på Tempe er all parkering avgiftsbelagt.

Vi ser oss nødt til å videreføre ordningen med avgiftsbelagt parkering for å kunne opprettholde et godt tilbud til leietakere og gjester. Å fjerne avgiften vil medføre at bedrifter og privatpersoner i området fritt kan benytte våre p-områder, noe som forringer tilbudet til leietakerne våre. Vi ber om forståelse for dette.

For korttidsparkering og besøkende benyttes betalingsautomater som befinner seg på baksiden av Ola Frosts veg 4, samt ved Ola Frosts veg 2. Billett legges godt synlig i frontruten på venstre side for kontroll. Dersom avgift ikke er betalt eller bilen ikke står parkert på oppmerket område, kan det ilegges en kontrollavgift. For informasjon om privatrettslige regler vedrørende parkering, se skilt ved innkjøring. Vi har inngått avtale med Europark for håndheving av parkeringsreglementet, og det er de dere må ta kontakt med ved en eventuell klage på kontrollavgift.

 

For de som ønsker langtidsparkering har vi to muligheter:

Utendørs parkering

Ved henvendelse til oss så trenger vi bilnummeret på den bilen som skal parkere på området. Dette legges inn i en database som Europark sjekker opp i mot ved kontroll av området. Når dette bilnummeret er lagt inn her så kan man parkere fritt på våre uteområder som er merket for parkering. Man trenger ikke parkeringsbevis. Tidligere p-bevis er ikke lenger gyldige, alle må registrere seg med bilnummer. Det er derfor viktig å melde i fra til oss ved endring i bilnummer slik at vi får oppdatert dette i Europark sin database. Det finnes også en App hvor man selv kan administrere hvilket bilnummer som til enhver tid står parkert på området, ta kontakt med oss dersom dere ønsker en slik løsning. Parkeringsleien betales månedlig sammen med husleien.

Pr. 01.01.2021 koster dette kr. 500,- pr. mnd. Ingen mva på utendørs parkering.

Leieavtale utendørs parkering.

El-bil lading

Vi har inngått et samarbeid med Ohmia Charging og kan nå tilby el-bil lading på alle parkeringsplasser i p-kjelleren. Dersøm du ønsker å bestille lading så ta kontakt med Ohmia på ohmiacharging.no/bestilling. Legg inn Frost Parkering og velg p-kjeller. Her finner du også informasjon om de ulike abonnementene du kan velge mellom. Du betaler da for parkeringsplassen til oss, og for leie av lader og strøm til Ohmia Charging. Montering av laderen koster ingenting, du betaler kun for abonnementet. Ta kontakt med oss dersom du har spørsmål om løsningen eller dersom du ikke leier parkeringsplass i p-kjelleren fra før.

Innendørs parkering

Det er også mulig å leie parkering i vårt innendørs parkeringsanlegg. Dette anlegget har totalt 94 plasser. Her vil du disponere din egen plass med tilgang direkte fra kjelleren. Ta kontakt dersom du er interessert i å leie innendørs parkering. Parkeringsleie betales månedlig på egen faktura.

Pr. 01.01.2021 koster det kr. 775,- pr. mnd inkl. mva.

Leieavtale innendørs parkering.

 

Kontaktperson for parkering på Tempe:

Hege Sundet, tlf. 73 96 97 00 eller epost: eiendom@frost.no

 

Oppsigelse av parkering

Dersom du ønsker å si opp parkeringsplassen din, ber vi om at dette gjøres skriftlig til eiendom@frost.no. Vi gjør oppmerksom på at det er 3. mnd oppsigelsestid gjeldende fra den 1. i mnd på både innendørs og utendørs parkering.

Vi har inngått avtale med Europark vedrørende håndheving av parkeringsområdet. Ved spørsmål eller klage på kontrollavgift, ta direkte kontakt med Europark på tlf. 22 05 33 00 eller gå inn via deres nettsider kontrollavgift.no.

Strøm

Avregning av strømforbruket skjer 2 ganger pr år (juni og desember). Differansen mellom innbetalt a konto beløp og faktisk forbruk vil enten faktureres eller krediteres etter den halvårlige evalueringen.

Årsforbruket kan variere fra år til år avhengig av bruksmønster, vær, temperatur og de til enhver tid gjeldende strømpriser.

Hver boenhet får sin prosentandel av det totale arealet på bygget, og avregnes etter denne prosenten.

Dere har stor mulighet til å påvirke eget forbruk, og vi oppfordrer alle til å bli enda mer bevisste på energiøkonomiserende tiltak.

Her kan du lese energiavtalen for Ola Frosts veg 1 – 4.

Strømavregning

Inntil videre vil dagens ordning med fellesmåler fortsette. Vi minner om at fordelingsnøkkelen ved avregning tar hensyn til areal. Vi minner også om at ca. 60% av all strømbruk går til oppvarming. Med felles måler slipper også hver enkelt boenhet fastavgiften på kr. 2500,- per år som følger med egen måler.

Vi anbefaler alle leietakere til å gjøre enkle tiltak som kan redusere strømforbruket. Ved å skru av lys i rom du ikke er i, bruke kortere tid i dusjen, senke temperaturen på badet, skru ned radiator når du drar på ferie, bruke LED- pærer, slå av spillkonsoller og trekke ut støpslet til mobilladeren, er det penger å spare.

TV og internett

I Ola Frosts veg 1 – 4 leveres TV og bredbåndstjenester av Telia.

Informasjonsbrev fra Telia finner du her

Det er inngått ny avtale mellom Telia og Frost Eiendom AS for levering av TV og internett. Den nye avtalen gir deg som leietaker større valgfrihet. Du kan nå velge mellom følgende tjenester inkludert i din husleie:

1. TV og internett

 • TV & Strømming med 50 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
 • 1 stk. TV box Mikro eller 1 stk. Telia box med opptak
 • Bredbåndshastighet 50 Mbps
 • Trådløst bedbåndsmodem

2. Kun internett:

 • Bredbåndshastighet 750 Mbps
 • Trådløst bedbåndsmodem

3. Kun TV:

 • TV med 110 poeng som du kan bruke til å velge TV-innhold
 • 1 stk. TV box Mikro (Telia box kan ikke velges, da denne krever internett)

 

Her kan du finne ut hvilken TV-boks som passer best for deg, eller hvordan du kan bruke

eget utstyr og se TV hvor og når du vil via Telia Play-appen

 

Rabatterte internettpriser fra 01.11.2021:

50/20 Mbps er inkludert i husleien

 

Priser for oppgradering av internettnetthastighet

For beboere med Tv og bredbånd:

100/100 Mbps kr 179,-
250/250 Mbps kr 229,-
500/500 Mbps kr 319,-
750/500 Mbps kr 379,-
1000/500 Mbps kr 629,-

 

For beboere med kun bredbånd:

1000/500 Mbps kr 429,-

 

Hvordan får jeg tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien?

For å få tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien tar du kontakt med Telia for å få utlevert utstyret du trenger. Utstyret er personlig så lenge du er kunde, og skal returneres til Telia om du skulle flytte til en annen adresse.

 

Hvordan får jeg utlevert utstyret?

Utstyret får du hentet i Telia-butikkene (Trondheim Torg, Solsiden, City Syd og Torgkvartalet – Stjørdal). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret. Husk å ta med gyldig legitimasjon og bekreftelse på boforholdet.

 

Er utstyret vanskelig å koble opp?

Utstyret du trenger vil komme med en god bruksanvisning og en enkel installasjonsveiledning på norsk. Om du har behov for oppkoblingshjelp, så kan dette bestilles som en tilleggstjeneste hos Telia. Henter du utstyret personlig, kan du samtidig be om tips/råd om bruk og oppkobling av utstyret.

 

Hva om jeg ønsker å bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenester kan til enhver tid bestilles ved å ta kontakt med Telia. Tjenestene vil aktiveres umiddelbart ved bestilling.

 

Hvordan får jeg returnert utstyret til Telia om jeg skulle flytte?

Det enkleste er å ta med utstyret til Telia-butikken (Trondheim Torg, Solsiden, City Syd og Torgkvartalet – Stjørdal). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret Både Telia box mikro og trådløst modem skal tilbakeleveres ved flytting. Alternativt kan du også returnere utstyret pr. post, ta i såfall kontakt med Telia for hvordan du gjør dette.

 

Dersom du har problemer med TV/internett eller ønsker å bestille tilleggstjenester, ta kontakt med Telia på telefon 92 40 50 50.

Vedlikeholdsinformasjon

Når man leier bolig hos oss har man ansvar for vedlikehold av leiligheten i hele leieforholdet. Se pkt. 10, avsnitt 3, i leieavtalen for leiers plikter.

Her ønsker vi å spesifisere litt nærmere av hva vi krever som et minimum for rensing av sluk/vannlås og filter i kjøkkenvifte:

 

Bad:

Rensing av sluk ved behov, minimum 2 ganger pr år.

Vannlås på servant samt vaskemaskinkran gjøres rent ved behov, minimum 1 gang pr. år.

Dusjhode vaskes minimum 1 gang pr. år.

Avtrekk bad: Skru av deksel på avtrekk som er montert på vegg eller i tak. Rens ut for hånd alt av smuss som har lagt seg i kanalen. Bruk rent vann og tørk med papir etterpå. Blir avtrekket på badet tett vil dette påvirke effekten både på badet og på kjøkkenviften. Utføres ved behov, minimum 1 gang pr. år.

 

Kjøkken:

Vannlås på kjøkkenservant gjøres rent ved behov, minimum 1 gang pr år. NB! Flytende fett må ikke tømmes i vasken, men oppbevares i egnet beholder (feks tom melkekartong) og kastes i restavfall.

Kjøkkenvifte: Ta av filter og legg det i varmt vann. Bruk gjerne salmiakk eller lignende i vannet. Skyll med kaldt vann og gjenta prosessen til filteret er helt rent. Når filteret er tatt av må man samtidig vaske der hvor det man kommer til oppi kjøkkenviften før filteret settes på plass igjen. Utføres ved behov, minimum 2 ganger pr. år.

I Ola Frosts veg 4 er det kullfilter som kan rengjøres, men må byttes ved behov. Ta kontakt med oss for bestilling av nytt filter.

NB! Påse at ting blir ordentlig skrudd til igjen etter rengjøring. Dette gjelder pakninger, muttere, slangeklemmer, avløpsrør etc. Følg nøye med de første dagene om det er noen lekkasje i kjøkkenskap/baderomsskap.

Leiegaranti

Leiegaranti – et smart alternativ til depositum

Leiegaranti er en smart måte å stille sikkerhet på, hvis du ikke ønsker å låse tusenvis av kroner i årevis på en depositumskonto. Med en leiegaranti betaler du et mindre beløp til en garantist, som stiller sikkerhet for deg overfor utleier.

Frost Eiendom samarbeider med Söderberg & Partners om leiegaranti.

Prisen for leiegaranti er 12 % av et halvt års (6 mnd) husleie.

Vi kan dessverre ikke tilby leiegaranti på studentboligene på Voll studentby.

Fordeler med leiegaranti:

 • Du slipper å binde et større beløp i årevis – du har pengene tilgjengelig
 • Du unngår å låne penger for å betale depositum
 • Enkelt å opprette – det er bare å si fra, så ordner Frost Eiendom resten

Viktig å være klar over med leiegaranti

Leiegarantien er ingen forsikring, men en betaling for at noen andre stiller sikkerhet for deg. Du får ikke tilbake pengene etter at utleieforholdet er over og leiegarantien gjelder for tre år av gangen. Dersom det inntreffer hendelser som normalt ville blitt betalt fra depositumet, må du fortsatt betale dette til den som stiller leiegarantien. Det blir gjennomført en kredittsjekk.

Les mer om vår leiegaranti her:  Info om leiegaranti fra Söderberg&Partners.pdf

SENTRALE LEILIGHETER TIL LEIE SE LEILIGHETER