Skip to content

Bærekraft i Frost Eiendom

Det er ikke minstekravet i dagens lover og regelverk som bringer oss framover, men de valgene vi tar på toppen av dette – som i framtida blir den nye standarden.

Vi har involvert alle medarbeidere og samarbeidspartnere i arbeidet med å velge ut fire av FNs bærekraftsmål som skal være retningsgivende for vårt arbeid framover. Der vi vil gjøre valg som løfter oss og bransjen.

Som boligutvikler er vi like opptatt av folk som av bygninger. Vår aktivitet betyr mye for den enkelte, som har hjemmet sitt i bygninger og miljøer vi har utviklet, og for byen, som vi gjennom utbygging påvirker for mange år framover. Dette er et stort ansvar – et ansvar vi tar på alvor, og har et oppriktig ønske om å forvalte på en så god måte at vi blir en premissgiver for andre i bransjen. Har du spørsmål angående vårt bærekraftsengasjement eller hvilke aktsomhetsvurderinger vi gjør knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold kan du lese mer og sende oss spørsmål her:

Frost Eiendom skal bidra til gode bomiljø, helse og god trivsel.

Les mer


Boliger, bomiljø og arbeidsplassen spiller en stor rolle i vår livskvalitet. Alle bygg skal utformes slik at de fremmer både mental og fysisk helse, med sosiale møteplasser og rom for fysisk aktivitet.

Frost Eiendom skal fremme anstendig arbeid som bidrar til økonomisk vekst.

Les mer


Frost Eiendom skal fremme mangfold og god i varetakelse av både egne og innleide medarbeidere.

For egne ansatte skal vi være en trygg og attraktiv arbeidsplass med ekstra takhøyde og tilbud utenom det vanlige som også fremmer helsen for ansatte. Vi legger til rette for et trygt arbeidsliv som har gode arbeidsvilkår, fremmer mangfold og stiller høye krav til samarbeidspartnere. Frost Eiendom vil bidra til å forbedre standardene bransjen opererer innenfor, og være en av de toneangivende i arbeidet med å forbedre bransjens omdømme.

Frost Eiendom er en profesjonell aktør i arbeidet for god og bærekraftig byutvikling.

Les mer


Vi har et helhetlig og sosialt perspektiv på bolig- og bymiljøer, der vi utarbeider ulike boligmodeller for folk i alle livsfaser. Slik bidrar vi til mangfold og helhetlig utvikling av byen.

Vår aktivitet påvirker byens utforming. Bygningsmassen bør være bygd ut fra enhver tid tilgjengelig kunnskap om hvordan materialer påvirker omgivelsene og hvordan bosetting påvirker og utvikler bymiljøer.

Frost Eiendom vil bidra til å stoppe klimaendringene.

Les mer


Frost Eiendom jobber for å bidra til Norges klimamål gjennom å redusere klimautslipp i egen virksomhet og påvirker andre til å være med å redusere utslipp.

FNs bærekraftsmål viser vei

FNs bærekraftsmål er toneangivende for næringslivets satsing på bærekraftig utvikling. Kort fortalt handler bærekraft om at vi skal etterlate oss omgivelsene våre i bedre forfatning, enn vi overtok de.

Bærekraftbegrepet omfatter både klima-, miljø- og sosialt ansvar. Bærekraft er altså et samlebegrep som forplikter oss til tiltak innenfor alle tre områdene, om vi skal kunne hevde å være bærekraftig.

Hele organisasjonen er delaktig

I Frost Eiendom har vi involvert hele organisasjonen i arbeidet med å velge ut hvilke bærekraftsmål som skal være retningsgivende, og definere hva det krever av oss – både som enkeltmedarbeidere og selskap.

Det finnes ulike metoder å jobbe etter når vi skal definere vårt samfunnsansvar og vår rolle. Ingen skal tvile på at vi mener alvor med vår bærekraftssatsing, og derfor var det viktig for oss å fortelle omgivelsene hvor vi legger lista, og hvilke forpliktelser vi gir oss selv gjennom vår satsing.

Deg og byen

Det er to viktige dimensjoner i Frost Eiendoms bærekraftsatsing: Mennesker og samfunn – alt selskapet gjør, må og skal bidra til at folk får det bedre, og at samfunnet utvikler seg i en bærekraftig retning. Dette er bakgrunnen for uttrykket «Bra for deg. Bra for byen». Uttrykket er ikke bare et «slagord» men en leveregel som vi helt bevisst har utviklet for å legge lista høyt for oss selv, og som skal være forpliktende.

Enda mer bevisste valg

Frost Eiendom har alltid vært et ansvarlig selskap. Det nye er systematikken, forpliktelsen og kunnskapen som FNs bærkraftsmål har brakt inn i næringslivet. De verdiene og valgene vi har tatt tidligere, skal i enda større grad enn før begrunnes og kunne tilbakeføres til våre bærekraftsmål. Og vi må utfordre oss selv til å bli enda mer bevisste på de valgene vi tar for framtida. Motivasjonen må ikke alene være at nåtidens regler skal tilfredsstilles, men at valgene vi tar i dag blir, nettopp, «Bra for deg. Bra for byen.»

Frost knuser boligmyter

Er et energieffektivt bygg et klimavennlig bygg? Etablerte sannheter må utfordres om byggebransjen skal lykkes med å bli mer bærekraftig. Se serien Frost knuser boligmyter, der vi undersøker hva som virker når vi skal ta bedre vare på ressursene våre.