Skip to content

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre at den som ønsker det, får informasjon om hvilke aktsomhetsvurderinger som er gjort, og hvordan negative konsekvenser ved vår virksomhet håndteres.

Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og stiller krav om offentliggjøring av aktsomhetsvurderinger senest 30. juni 2023. Vi vil offentliggjøre informasjon i tråd med lovens krav på denne siden innen fristen.

Har du spørsmål knyttet til vår etterlevelse av åpenhetsloven kan du ta kontakt via følgende mailadresse: aapenhetsloven@frost.no

Les mer om vårt bærekraftsarbeid her: