Skip to content

Velkommen til et nytt og grønnere Tempe

Nå bygger vi ikke bare en ny boligblokk, men utvikler en hel bydel med park og smarte delingstjenester til glede for liten og stor. Området vil også inkludere kafé, kundesenter, selskapslokale og sosiale møteplasser.

Ola Frosts veg 5 blir den femte boligblokka som vi bygger på Tempe, to kilometer sør for Trondheim sentrum. 

Boliger for alle livssituasjoner

Byggingen av Ola Frosts veg 5 starter høsten 2022 og sluttføres i 2025. Da vil også området rundt være oppgradert med en ny og fin park. Den nye boligblokka vil bli 17 etasjer og inneholde 116 utleieleiligheter, fra 1-roms til 5-roms. Bygget vil stå sør på området der det i dag er parkeringsplass. I dette bygget og nærområdet skal mennesker i alle livssituasjoner finne sin plass og føle seg hjemme. Det legges til rette for at familier, enslige, unge og eldre skal trives og bo godt!

Fasaden på den nye blokka med parkområdet slik vi ser det for oss i forgrunnen. (Illustrasjoner: Herzog / visualis-image. Forbehold om endringer)

Opplyst park med leke- og treningsmuligheter

Vi er ikke i tvil om at hele Tempe vil fremstå mer moderne når den nye og godt opplyste parken med lekeområder, treningsapparater, sittegrupper, gangveier og beplantning, for å nevne noe, står ferdig. Deler av den nye parken vil være klar til bruk allerede sommeren 2023, mens resten blir ferdig sommer 2025. Vi ser også på muligheter for å sette ut humlekasser og etablere et område for dyrking av grønnsaker.

Parkering i kjeller gjør det tryggere å ferdes ute

Etableringen av parkeringskjeller vil sørge for mindre støy rundt byggene og frigir areal til park og uteområde. Men den største fordelen er at det blir tryggere for barn og andre å ferdes ute. Vi skal også etablere en større sykkelparkering i parkeringskjelleren, som gjør det enkelt å sette fra seg sykkelen på en trygg plass.

Tilbud og tjenester for et enklere og godt liv

I første etasje i nybygget planlegges det en kafé med servering både ute og inne, samt et selskapslokale som blir mulig å leie til arrangementer. Vi ønsker også legge til rette for delingstjenester som våre leietakere kan benytte seg av, og ser for oss å få på plass bilkollektiv og sykkelverksted.

Eget kundekontor under og etter bygging

Vi er opptatt av å være tilgjengelig for deg som leier av oss. I byggeperioden vil vi oppføre et midlertidig kundekontor i bygget i Ola Frosts veg 3. Etter at Ola Frosts veg 5 står ferdig vil det nye kundesenteret i byggets første etasje tas i bruk.

Bedre bomiljø til glede for mange

Denne storsatsingen vil gjøre Tempe til en enda triveligere bydel å bo i. Vi er opptatt av å være en utleier for et mangfold av mennesker, og tror den nye parken kan bidra til å lage et godt bomiljø. Kanskje blir det også lettere å bli kjent med naboen?

Ola Frosts veg 5:

  • Til sammen 116 boliger for utleie
  • 16 stk. 1-roms (ca. 21m2)
  • 52 stk. 2-roms (ca. 37–42 m2)
  • 44 stk. 3-roms (ca. 49–52 m2)
  • 4 stk. 5-roms (ca. 100 m2)
  • Alle leilighetene får egen bod i kjelleren
  • Fra før av har Frost Eiendom bygget Ola Frosts veg 1–4 med til sammen 501 leiligheter

Hvordan vil byggingen påvirke eksisterende beboere?

Det ble avholdt et beboermøte i september 2022. Her ble det informert og byggetrinnene om hvilke områder som blir berørt til ulike tidsrom.

Se oppsummering av møte her:

Vi gjør oppmerksom på at det kan komme endringer.