Skip to content

Frostfondet

Frostfondet er en stiftelse som deler ut midler til samfunnsnyttige formål. Vi legger spesielt vekt på utviklende og nyskapende prosjekter. Prosjektene kan være alt fra enkle tiltak i nærmiljøet til større humanitære prosjekt i inn og utland.

Hvem kan søke Frostfondet?

Alle kan i utgangspunktet søke midler. Har du et prosjekt som kan glede og gjøre nytte for flere i samfunnet kan du søke. Enkeltpersoner, firma, organisasjoner, lag og foreninger er alle velkommen.

Søknadsprosessen

Når du har fylt ut søknadskjema, vil du få svar fra oss så snart søknaden er behandlet. Les gjennom vedtektene til Frostfondet for å sjekke om prosjektet fyller kriteriene.

Søk om nærmiljøtiltak

Positive tiltak for nærmiljøet til glede for flest mulig. Tiltakene bør gjøres innenfor Trøndelag fylke. Eksempler på tiltak som kan søkes på er støtte til klassetur, draktsett til idrettslag, Kirkens Bymisjon, Sykehusklovnene osv.Beløpsgrense for nærmiljøtiltak er opp til kr 15 000,- Privatperson eller forening med eller uten organisasjonsnummer.

Søknadsfrist: Ingen, fortløpende behandling av innkommende søknader.

Søk om nærmiljøtiltak

"*" indicates required fields

Har du lest og forstått Frostfondets vedtekter?
Du kan lese vedtektene her.
Du kan se bærekraftsmålene her
Max. file size: 25 MB.
Last opp et vedlegg dersom du har ytterligere informasjon til din søknad eller til ditt tiltak.
Har du mulighet til å fakturere oss dersom søknaden innvilges?

Søk om utviklingstiltak

Om du har litt større prosjekter eller tiltak du ønsker midler til, kan du søke her. Eksempler på tidligere prosjekter er; Språkskole på morsmål til minoritetsgrupper i Vietnam, Nidelv – støtte til ansettelse av integreringsansvarlig, hjerneforskning. Her kan du søke prosjetker som krever mer enn kr 15 000,-Søker må ha organisasjonsnummer.Søknadsfrist 1. mars

Søk om utviklingstiltak

"*" indicates required fields

Har du lest og forstått Frostfondets vedtekter?
Du kan lese vedtektene her.
Du kan se bærekraftsmålene her
Max. file size: 25 MB.
Last opp et vedlegg med ytterligere informasjon til din søknad.
Har du mulighet til å fakturere oss dersom søknaden innvilges?