Frostgården

Frostgården ligger i Innherredsveien 1C, nær Nedre Elvehavn og Solsiden, en av Trondheims mest urbane og pulserende bydeler. Her har du severdigheter som Nidarosdomen, parker, shopping, kulturtilbud og kaféer og barer like utenfor døren. Leilighetene er midt i blinken for unge par, alle som jobber i sentrum og studenter som elsker byliv. 

Les vår velkomstbrosjyre

 

Se leiligheter i Frostgården

 

Praktisk info til deg som leier i Frostgården

 

Her ønsker vi å gi praktisk informasjon om våre utleieboligersom ligger i Frostgården (Innherredsveien 1C). I menyen kan du navigere deg frem til det du leter etter.

Du kan også logge inn på Min Side for å se status på dine fakturaer, endre personopplysninger mm.

Det vil komme mer informasjon etter hvert, men er det noe du savner nå så gi oss et tips på eiendom@frost.no.

Frost Eiendom AS setter brannsikkerhet høyt og har derfor installert heldekkende brannvarslingsanlegg i Frostgården (Innherredsveien 1C). Det betyr at dersom det blir brann i en leilighet, så vil alle leiligheter i hele bygget varsles.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er direkte varsling til brannvesenet, så ved brann er det viktig at alle tar ansvar for å varsle brannvesenet.

Dersom det er en feilaktig utløst alarm, så har man mulighet til å avstille alarmen med avstillingspanelet på hver etasje. Dette må gjøres innen 4 minutter for å unngå at hele bygget varsles. 

Sett det godt inn i branninstruksen ved innflytting, sjekk rømningsveier og lær deg bruk av avstillingspanelet. 

Her kan du lese branninstruks for Frostgården.

Her kan du finne nyttig info om våre husordensregler i Frostgården. 

Trykk her for å lese leieavtalen i Frostgården.

 

Informasjon vedrørende oppsigelse og avslutning av leieforhold

Alle våre leieforhold i Frostgården kan sies opp med 3 måneders varsel gjeldende fra den 1. i måneden. Oppsigelsen utløper den siste i måneden kl. 12.00. 

Oppsigelse av leieforhold må gjøres skriftlig, enten pr brev eller pr e-post.

Etter at vi har mottatt oppsigelsen, sender vi ut en skriftlig bekreftelse om at denne er mottatt. I denne bekreftelsen står det blant annet litt mer om plikter ved tilbakelevering av leiligheten. Vi henviser for øvrig til pkt. 12 i leieavtalen som beskriver nærmere hvordan leieobjektet skal tilbakeleveres.

Eiendomsforvalter skal kontaktes for en gjennomgang av leiligheten før evt oppussing, slik at det tidlig i prosessen kan kartlegges hva som må gjøres og hvem som har ansvar for hva.

Når dato for utflytting nærmer seg, må eiendomsforvalter kontaktes for avtale om befaring. En slik befaring er obligatorisk, og depositum vil ikke bli tilbakebetalt før denne er gjennomført. Befaring kan avtales på hverdager mellom kl. 8.00 - 16.00. 

Utbetaling av depositum skjer etter at overleveringen er godkjent, vi har mottat ny adresse og evt kontonummer hvor pengene skal overføres til, samt vi har mottatt faktura for evt utført arbeid som skal trekkes fra depositum. 

Alle originale nøkler som ble utlevert ved innflytting eller som er etterbestilt, skal innleveres ved utflytting. Dersom det er originale nøkler på avveie, vil det blir foretatt sylinderskift. Leietaker vil bli belastet kostnadene for dette.

 

Kontaktinfo:

Oppsigelse kan sendes til eiendom@frost.no

Eiendomsforvalter Frostgården: Gunn Utnes, gunn@frost.no

Her finner du sjekkliste for rydding og rengjøring ved utflytting.

Informasjon om parkering i Frostgården (Inneherredsveien 1C):

Vi tilbyr dessverre ingen parkering i tilknytning til Frostgården. Ta kontakt med Trondheim Parkering for informasjon vedrørende soneparkering i området.

Avregning av strømforbruket skjer 2 ganger pr år (juni og desember). Differansen mellom innbetalt a konto beløp og faktisk forbruk vil enten faktureres eller krediteres etter den halvårlige evalueringen.

Årsforbruket kan variere fra år til år avhengig av bruksmønster, vær, temperatur og de til enhver tid gjeldende strømpriser.

Hver boenhet får sin prosentandel av det totale arealet på bygget, og avregnes etter denne prosenten.

Dere har stor mulighet til å påvirke eget forbruk, og vi oppfordrer alle til å bli enda mer bevisste på energiøkonomiserende tiltak.

Her kan du lese energiavtalen for Frostgården.

I Frostgården leveres TV og bredbåndstjenester av Telia.

Inkludert i husleien er kanalpakken "Start", Telia box mikro med opptakslagring i sky og internett 50/50 Mbps med trådløst modem. I tillegg kan du bestille langt raskere internett til sterkt rabatterte priser, eller andre tilleggstjenester.

 

Rabatterte internettpriser fra 01.01.2020:

Kollektiv 50:

50/50 Mbps er inkludert i husleien 

M 150:

150/150 Mbps for kr. 159,- pr. mnd 

L 300:

300/300 Mbps for kr. 249,- pr. mnd 

XL 500:

500/500 Mbps for kr. 319,- pr. mnd

XXL 1000:

1000/1000 Mbps for kr. 599,- pr. mnd

HBO Nordic er inkludert i XL 500 og XXL 1000.

 

Hvordan får jeg tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien?

For å få tilgang til tjenestene som er inkludert i husleien tar du kontakt med Telia for å få utlevert utstyret du trenger. Utstyret er personlig så lenge du er kunde, og skal returneres til Telia om du skulle flytte til en annen adresse.

 

Hvordan får jeg utlevert utstyret?

Utstyret får du hentet i Telia-butikkene (Trondheim Torg, Solsiden, City Syd og Torgkvartalet - Stjørdal). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret. Husk å ta med gyldig legitimasjon og bekreftelse på boforholdet.

 

Er utstyret vanskelig å koble opp?

Utstyret du trenger vil komme med en god bruksanvisning og en enkel installasjonsveiledning på norsk. Om du har behov for oppkoblingshjelp, så kan dette bestilles som en tilleggstjeneste hos Telia. Henter du utstyret personlig, kan du samtidig be om tips/råd om bruk og oppkobling av utstyret.

 

Hva om jeg ønsker å bestille tilleggstjenester?

Tilleggstjenester kan til enhver tid bestilles ved å ta kontakt med Telia. Tjenestene vil aktiveres umiddelbart ved bestilling.

 

Hvordan får jeg returnert utstyret til Telia om jeg skulle flytte?

Det enkleste er å ta med utstyret til Telia-butikkene (Trondheim Torg, Solsiden, City Syd og Torgkvartalet - Stjørdal). Åpningstiden følger åpningstiden for kjøpesenteret. Telia box mikro skal tilbakeleveres ved flytting. Alternativt kan du også returnere utstyret pr. post, ta i såfall kontakt med Telia for hvordan du gjør dette.

Dersom du har problemer med TV/internett eller ønsker å bestille tilleggstjenester, ta kontakt med Telia på telefon 92 40 50 50 eller se Telia.no.

Leiegaranti – et smart alternativ til depositum

 

Leiegaranti er en smart måte å stille sikkerhet på, hvis du ikke ønsker å låse tusenvis av kroner i årevis på en depositumskonto. Med en leiegaranti betaler du et mindre beløp til en garantist, som stiller sikkerhet for deg overfor utleier. 

 

Frost Eiendom samarbeider med Söderberg & Partners om leiegaranti.

 

Prisen for leiegaranti er 12 % av et halvt års (6 mnd) husleie. 

 

Vi kan dessverre ikke tilby leiegaranti på studentboligene på Voll studentby. 

 

Fordeler med leiegaranti:

  • Du slipper å binde et større beløp i årevis – du har pengene tilgjengelig
  • Du unngår å låne penger for å betale depositum
  • Enkelt å opprette – det er bare å si fra, så ordner Frost Eiendom resten

 

Viktig å være klar over med leiegaranti

Leiegarantien er ingen forsikring, men en betaling for at noen andre stiller sikkerhet for deg. Du får ikke tilbake pengene etter at utleieforholdet er over og leiegarantien gjelder for tre år av gangen. Dersom det inntreffer hendelser som normalt ville blitt betalt fra depositumet, må du fortsatt betale dette til den som stiller leiegarantien. Det blir gjennomført en kredittsjekk.

 

Les mer om vår leiegaranti her:  Info om leiegaranti fra Söderberg&Partners.pdf