1. Forside
  2. Nyhetsarkiv

flyttepar (2).jpg

 

Kundeundersøkelse

Resultatene fra leietakerundersøkelsen 2017 er klare. Tusen takk for at du tok deg tid til å svare – du er en av de som får være med å påvirke hva vi satser på til neste år.

 

Leietakerundersøkelsen 2017

Hvert år gjennomfører vi en større leietakerundersøkelse. I år svarte 550 mennesker på spørsmålene våre, og har dermed stor påvirkning på noe av det vi kommer til å satse på i 2018. Tusen takk til deg som tok deg tid til å svare på spørsmålene.

 

Studentene mer tilfredse

Frost eiendom har nesten 700 studenter som leier bolig på Voll studentby. I år er studentene alt i alt mer tilfredse enn de var i fjor. Et av de viktigste tiltakene vi har gjort i 2017 er å åpne for muligheten til å leie hybel med oppsigelig kontrakt. Dette har vært sterkt ønsket hos studentene, og dette er nå gjennomført. I tillegg er det gjennomført et betydelig oppussingsarbeid, noe som sannsynligvis øker tilfredsheten.

 

Når det er sagt: Vi har fortsatt mye å gå på, og er ennå ikke fornøyd. Vi vil derfor også i 2018 fortsette oppussingsarbeidet og gjennomføre en del andre tiltak som vi håper du som bor på Voll vil sette pris på.

 

Stadig flere opplever kundeløftene våre

I Frost Eiendom har vi tre kundeløfter, som vi håper du som leietaker skal oppleve når du leier hos oss:

 

  • Ordnede forhold og ting på stell
  • Dine behov i fokus
  • Bekymringsløst å leie

 

Siden vi innførte disse løftene, har vi målt om du som leier hos oss opplever oss slik. Det er derfor gledelig å se at flere opplever oss slik i år.

Vår utfordring til oss selv er kundeløftet ”Dine behov i fokus” – vi kan naturlig nok ikke komme alle ønsker i møte, men jobber hele tiden for at du skal oppleve at du får stadig flere valgmuligheter når du leier hos oss.

I tillegg innførte vi fordelsprogrammet Frost Pluss i år, noe som har blitt svært godt mottatt.

 

Responstiden kan bli bedre

Et klart forbedringsområde for oss i 2018 er responstiden når noe meldes inn. Vi får flere tilbakemeldinger om at folk opplever det tar litt lang tid før problemer/feil som meldes inn blir fikset. Våre vaktmestre gjør en fremragende jobb, og balanserer arbeidshverdagen sin mellom større, langsiktige oppussingsprosjekter og mindre oppdrag som tas innimellom. I 2018 vil vi se på hvordan vi kan bli enda tydeligere på når ting blir ordnet, og om det finnes måter vi kan bli enda raskere på, uten at det går på bekostning av kvaliteten. 

 

Næringsleietakerne

Næringsleietakerne i Teglgården i Fossegrenda melder nok en gang tilbake en tilfredshet som er høyere enn toppsjiktet i Norsk Kundebarometers årlige målinger. Det gjør oss ydmyke. Dette er resultatet av hvordan vi har møtt et marked med hardere konkurranse med større fleksibilitet og stor vilje til å finne løsninger for kundene.