1. Forside
  2. Leie før eie

i samarbeid med tobb

handelsbanken

 

 

Frost Eiendom og TOBB har gleden av å tilby Leie før eie, en boligmodell for deg som ønsker egen bolig, men som i dag ikke har nok egenkapital. Vi jobber nå med et nytt Leie før eie-prosjekt på Lade, og vil komme tilbake med mer informasjon når dette er klart.

 

Slik fungerer det

Du inngår en leieavtale med rett til å kjøpe boligen til dagens pris, innen 5 år. Verdiøkningen opp til egenkapitalkravet på 15% av kjøpesummen blir din og du bygger opp egenkapital mens du leier. Smart ikke sant? Skulle verdiøkningen bli lavere enn egenkapitalkravet så vil en spareplan være avgjørende. Dette hjelper vi også til med.

Med leieavtalen følger en rett, men ingen plikt, til å kjøpe boligen.

 

34 leiligheter i Nærbyen – UTSOLGT

Sentral beliggenhet ved Lerkendal, rett i nærheten av NTNU, St. Olavs, TeknoByen, Sluppen, Nidelva og Midtbyen. Her har vi nå bygget 34 moderne og effektive 2-, 3– og 4-roms leiligheter med tøff og nytenkende bruk av arealet. Dette er boliger for alle som liker tanken på å bo smart, sentralt og lettvint. Innflyttingsdato avtales med Frost Eiendom.

Se prisliste

 

Hvem kan leie før eie?

Leietakere hos Frost som er eller melder seg inn i TOBB prioriteres først. Deretter prioriteres TOBBmedlemmer ut fra ansiennitet. Boligmodellen passer ellers alle som mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin egen bolig. Ikke medlem i TOBB? Meld deg inn her.

 

Samarbeid med Handelsbanken Leangen

Handelsbanken Leangen vurderer hvor godt rustet søkere er til å betjene fremtidige bokostnader. De evaluerer også hvor stor mulighet du har til å kjøpe boligen i avtale-perioden. Alle som inngår en Leie før eie-avtale får tilbud om økonomisk rådgivning. Dette innebærer blant annet at Handelsbanken Leangen utarbeider forslag til en spareplan som vil øke muligheten din til å kjøpe innenfor femårsperioden. 

  

Boligvelger - ALT UTSOLGT

 

Spørsmål og svar


Leie før eie et boligtilbud som gjør det mulig å leie din egen bolig før du kjøper den. Modellen passer for alle som har nok inntekt til å kjøpe bolig, men mangler nok egenkapital til å få finansieringsbevis fra banken.

Helt konkret innebærer modellen at du inngår en leieavtale på fem og et halvt år, hvor du har har rett til å kjøpe boligen til en forhåndsbestemt pris, tidligst etter 1 år og senest etter 5 år. Det er helt opp til deg om du vil benytte deg av kjøpsretten. Hvis du ikke benytter kjøpsretten innen 5 år har du seks måneder på deg til å flytte ut. Hvis du vil bruke kjøpsretten må du ha gyldig finansieringsbevis fra banken din.

 

Alle som har god nok privatøkonomi til å kunne betjene faste, månedlige bokostnader og som vi mener har rimelig mulighet til å kunne benytte seg av kjøpsretten i perioden, forutsatt at boligprisene følger den generelle prisstigningen i Norge. Leie før eie-modellen er også forbeholdt de som vil bo i boligen og bruke den som primærbolig i leieperioden. Det er ikke mulig å bruke Leie før eie ordningen til å finansiere kjøp av sekundær eller utleiebolig.

 

Kombinasjonen av leieavtale og rett til å kjøpe til boligen til fastsatt pris, gjør det mulig for deg å bygge opp egenkapital i leieperioden. I praksis har du fem år til å spare opp nok egenkapital til å få finansieringsbevis. Fordelen er at all eventuell verdistigning på boligen vil tilfalle deg og bli vurdert som egenkapital den dagen du skal kjøpe boligen.

 

Hvis markedsprisen på boligen din blir lavere enn fastsatt pris, er det uklokt å bruke kjøpsretten. Det kan det føre til at du taper penger, siden du risikerer å betale mer for boligen enn markedspris. Så lenge du ikke bruker kjøpsretten, er det Frost Eiendom som eier boligen og dermed eksponeres for verdifallet. Med Leie før eie- avtale risikerer du altså ikke å tape oppsparte midler (egenkapital) hvis boligmarkedet faller. 

 

Kjøpsretten opphører etter fem år. Når leieavtalen på fem og et halvt år er over må du flytte ut.

 

Eiendommen forvaltes av Frost Eiendom, en profesjonell gårdeier og Trondheims største private boligutleier. Selskapet forvalter i dag 1300 boliger, hybler og 12000 kvm kontor og næringslokaler.

 

For at Frost Eiendom og vår bankforbindelse, Handelsbanken Leangen, skal kunne avgjøre om Leie før eie er en avtale som passer for deg, må du dele noen opplysninger om deg selv med oss. Dette inkluderer informasjon om sivil status, privatøkonomi og dagens bosituasjon. Du vil bli bedt om å oppgi referanser på tidligere leieforhold og du må gi oss samtykke til å foreta en kredittsjekk.

 

Hvis flere søker om samme bolig, vil det være den søkeren som både godkjennes for ordningen og har lengst ansiennitet hos Frost eller TOBB som får tilbud fra oss.

 

Kjøpsretten til boligen gjelder 1-5 år etter innflytting. Det vil si at du tidligst kan kjøpe boligen etter 1 år og senest etter 5 år.  Du kan bruke kjøpsretten når som helst i denne perioden. Bruk av kjøpsretten forutsetter at du fremlegger et gyldig finansieringsbevis fra banken din.

 

Kjøpsprisen på boligen forblir uendret i avtaleperioden. Ingen fradrag for betalt leie.

 

Ja, du må betale tre ganger månedsleien i depositum så lenge du leier leiligheten. Hvis du kjøper leiligheten eller flytter ut, tilbakebetaler vi depositumet etter husleielovens regler. Depositumkonto opprettes i Handelsbanken Leangen og må være innbetalt før du får nøkkelen til leiligheten.

 

I utgangspunktet ikke. Leieavtalen åpner imidlertid for fremleie i tilfeller hvor dette ufravikelig fremkommer av husleieloven. Å selge eller overdra leieavtalen eller avtale om kjøpsrett til andre er aldri lov.

 

Leieforholdet kan sies opp minimum ni 9 måneder etter innflytting, med 3 måneders skriftlig varsel. I praksis betyr dette at leieforholdet først kan opphøre etter 12 måneder. Hvis du har benyttet deg av kjøpsretten står du naturligvis fritt til å disponere boligen.

 

Ja, det kommer flere Leie før eie- prosjekter fra både Frost Eiendom og TOBB. Meld din interesse på hjemmesidene frost.no og/eller tobb.no, så holder vi deg oppdatert om nye Leie før eie-boliger.

 

Hovedregelen er at man ikke kan låne mer enn 85 prosent av boligens verdi. Det betyr at man må ha 15 prosent egenkapital. Hvis verdiøkningen på boligen bli lavere enn egenkapitalkravet, vil en spareplan være avgjørende. Handelsbanken Leangen hjelper deg gjerne med å utarbeide en plan.

 

Listeprisen på våre boliger fastsettes av megler og er dagens markedspris.

Vi benytter samme pris på boligene ved tradisjonelt boligsalg som i Leie før eie-ordningen.

 

Meld din interesse

Type bolig

Din kontaktinformasjon og dine personopplysninger vil ikke bli brukt til annen markedsføring eller salg. Se vår personvernerklæring