Hopp til innhold

FAQ: Ofte stilte spørsmål – før du flytter inn

Lurer du på noe i forbindelse med søknad og innflytting ved Voll Studentby? Sjekk om du finner svar her

Søknad kontrakt

Jeg har sendt inn søknad, men ikke fått svar enda

Vi tildeler kontrakter fortløpende så dersom du ikke har fått svar har du kanskje søkt på noe vi ikke har så mange boliger igjen av. Du kan øke mulighetene for å få tilbud ved å legge inn flere ønsker på søknaden. Du mister ikke plassen i ventelista ved å redigere søknad.

Oppfølgingsspørsmål
Jeg har allerede maks antall ønsker / jeg har ikke ønske om andre boliger.

Send en e-post til voll@frost.no så får du en oppdatering på hvordan du ligger an på venteliste og hva du kan forvente av svar innen nærmeste fremtid.

Hvordan ligger jeg an på venteliste?

Send en e-post til voll@frost.no så vil du få oppdatering på dette. Vi tildeler kontrakt på hybler med delt kjøkken fortløpende. Kontrakt til bolig der to deler kjøkken eller kontrakt til leilighet er spesifisert med rom-/leilighetsnummer. Det kan derfor ta litt lengre tid å få svar på søknad på slike boliger.

Jeg har søkt om bolig, men vil endre søknaden. Mister jeg ventelisteplassen?

Nei, hos vil du beholde original søknadsdato, og derfor ikke miste plassen i køen.

Jeg har søkt, og det haster å få svar

Send en e-post til voll@frost.no og gi beskjed om at det haster. Vi vil da gi søknaden raskere behandling.

Jeg kommer for utveksling i høstsemesteret. Tilbyr dere boliger frem til desember?

Vi bruker å tilby noen boliger for utvekslingsstudenter, men vi vet ikke hvor mange før vi kommer til slutten av juli. Vi tildeler da så mange vi kan.

Innflytting

Jeg kommer i helgen (en helg), hvordan kan jeg få nøkler?

Det skal da sendes en e-post minimum 3 virkedager før, til voll@frost.no I e-posten skal følgende være med:

1. det informeres om når man kommer (dag og ca. klokkeslett)

2. kvittering for betalt depositum (skjermbilde nettbank er ok)

3. skjermbilde som viser at man har kommet inn på studier (skjermbilde fra: studweb, samordna opptak, lærested eller lignende)

Jeg kommer i helgen, og det er kortere tid enn 3 virkedager til ankomst

Vi kan ikke garantere for at vi får lagt ut nøkler, men dette bruker vi å klare selv om dere kommer fredag. Det er viktig å sende en e-post med nødvendig informasjon med en gang. Merk e-posten «innflytting dato xxx». I e-posten skal følgende være med: 

1. det informeres om når man kommer (dag og ca. klokkeslett)

2. kvittering for betalt depositum (skjermbilde nettbank er ok)

3. skjermbilde som viser at man har kommet inn på studier (skjermbilde fra: studweb, samordna opptak, lærested eller lignende). 

Jeg rekker ikke åpningstidene (9-16), hva gjør jeg?

I sommersesongen vil det være noen i administrasjonen frem til kl 16. Selv om sen ankomst ikke er varslet, så bruker dette å løse seg. Dersom du ikke kommer gjennom på telefonen (73949780) til oss kan du sende oss en e-post til voll@frost.no. Vi sørger for å ha lest alt av e-poster før vi stenger, og kan da legge nøklene i en nøkkelsafe. 

NB! Legg ved kvittering for betalt depositum samt et skjembilde som viser tilbud om studieplass!

Nøkler legges da i en nøkkelsafe utenfor administrasjon og du mottar en e-post med informasjon om hvordan du får tilgang til nøkler. 

Jeg har ikke fått vite hvor jeg skal bo/adressen min. Kan jeg få denne?

Dette tildeles ved innflytting.

Skal du melde flytting for å motta stipend/lån så kan du melde inn adressen: Vegamot 1, 7049 Trondheim. Når oppgang og romnummer er klart etter-registreres dette. 

Skal du bestille møbler og må ha adresse for levering:

Send en e-post til voll@frost.no og be om adressespesifisering slik at du kan opplyse om korrekt leveringsadresse ved bestilling av varer. 

Jeg vil bo sammen med en venn/venninne, men vi har ikke fått romnummer. Kan vi få bo sammen?

Vi tildeler romnummer ved innflytting og fyller ett og ett kollektiv. På denne måten klarer vi å få plassert venner sammen når du kommer for innflytting.

Den første av dere som kommer må be om å få reservert et rom til den / de andre som skal bo i samme kollektiv.