1. Forside
  2. Næring
  3. Visjon Fossegrenda

Visjon Fossegrenda

Vi tror at visjoner om utbygging og revitalisering av bydeler må følges av konkrete planer fra større aktører som oss. Derfor har vi gått i front for å satse på Fossegrenda, i første omgang med utbyggingen av Teglgården Næringspark.

 

Store ambisjoner for området

Teglgården Næringspark skal ha en kombinasjon av kontor, lager og verkstedarealer. Vi vil også tilby enbrukerbygg med god infrastruktur for varelevering og rikelig med parkering for eksempelvis servicebiler. Beliggenhet og logistikkløsninger er særlig godt egnet for små og mellomstore bedrifter. Vi vet hvor viktig god og effektiv tilgjengelighet er for våre leietakere, og setter dette høyt på prioriteringslisten når vi planlegger våre nybygg. Vi vil fortsette å tilby våre leietakere rikelig med parkeringsplasser både i P-kjeller og på gateplan. Når Teglgården Næringspark er ferdig utbygget vil du ha muligheten til å leie kontorer i moderne og hensiktsmessige bygg med trivelige parkområder og grønne lunger. 

 

Perfekt beliggenhet

I Fossegrenda finnes fortsatt store områder som kan bygges ut til bolig og næringsformål. I tillegg ligger det allerede mange eiendommer her som skal oppgraderes, forskjønnes eller bygges ut. Bydelen har en perfekt beliggenhet for næringsvirksomhet med rikelige tilgjengelig arealer, nærhet til byen og enkel adkomst.