1. Forside
  2. Næring
  3. Prosjekter på gang

 

Prosjekter på gang

 

Frost har styrket satsingen på næring og boligsalg og er i gang med storstilt utvikling av flere områder i byen. Midt i byggeventyret holder Gunn Kristin Mebust Åsegård og kollegaene fast i alle trådene.

I Nærbyen, like ved Lerkendal vokser det nå fram et helt nytt nabolag i regi av Frost Holding og Veidekke Eiendom. Åtte blokker på tre til åtte etasjer med totalt 154 leiligheter, 3000 kvm næringsarealer med butikker, et spisested, en dagligvarebutikk og p-anlegg er i ferd med å reise seg. Ved byggestart var 50 % av leilighetene solgt og 70 % av næringslokalene utleid.  Andre salgstrinn er i gang og et nytt og levende boligområde tar form. På sørdelen av tomten kommer i tillegg et nytt og spennende leilighetskonsept med ca.150 utleieenheter kombinert med gode fellesarealer for sosial aktivitet.

Gunn Kristin følger prosjektet fra A til Å, gjennom utviklings- og prosjekteringsfasen, selve byggefasen,og til ferdige bygg.  

 

Motiverende å utvikle nye bydeler

 

Å se et område transformeres fra industri og lager til moderne boliger hvor folk skal bo og virke er artig og motiverende, sier hun og peker på beliggenheten som et av Nærbyens største fortrinn. 

 

Behagelig kort vei til NTNU/Gløshaugen, Teknobyen, St. Olavs, Midtbyen og de flotte friluftsområdene langs Nidelva gjør området attraktivt for både private og næringsliv, mener hun, og legger til at funksjonelle boliger med gode løsninger og utearealer også en viktig suksessfaktor. 

 

Å være der det skjer

 

Å bygge sentralt, nær knutepunkt, er i det hele tatt et mål for Frost. 

 

Vi tror at visjoner om utbygging og revitalisering av bydeler må følges opp med konkrete planer fra større aktører som oss, sier hun. I tillegg til Nærbyen utvikler vi nå vår eiendom i Ola Frosts veg hvor en parkeringsplass i nær framtid vil romme en høyblokk med ca. 170 boliger og gode utearealer. Målet er å skape urbane bydeler for framtiden. 

 

Haakon VIIs gate 25 på Lade er et annet godt eksempel. Like ved eiendommen foregår det nå en knutepunktsutvikling i forbindelse med etablering av holdeplasser for metrobussene og ny togstasjon ved Leangbrua. 

 

Vi kjøpte eiendommen i 2017 og tomten er veldig spennende, med plass til minst 400 boliger. Vi samarbeider for øyeblikket med Trondheim kommune om å utvikle en mulighetsstudie. Tre arkitektfirmaer er invitert til å utarbeide forslag til hvordan vi kan skape et urbant og levende knutepunkt med funksjoner som skaper gode byrom og bokvaliteter.

 

Vi lover å skape noe flott, så følg med, smiler Gunn Kristin. 

 

Ring Gunn Kristin på mobil 930 27 650 eller send e-post til gunn.kristin@frost.no hvis du vil vite mer om prosjektene.